Español   Català   

Centre d’Oftalmología Romero


Nostre equip

Francisco Romero Nogués
Metge Oftalmòleg (col·legiat 4300411)
Especialització al Centre d'Oftalmologia Barraquer (1967-1974)
Francesc Romero Guerrero
Metge Oftalmòleg (col·legiat 4304344)
Especialització via MIR al Centre d'Oftalmologia Barraquer (2002-2006)
Adjunt del Servei d'Oftalmologia al Pius Hospital de Valls des del 2006
Mª Teresa Guerrero Pallerols
Departament Econòmic / Departament de Contactologia
Montserrat Duran Romero
Departament Administratiu
Mª Teresa Romero Guerrero
Diplomada en Infermeria

Centre d’Oftalmologia Romero
Destacado 2