Español   Català   
 

POLÍTICA DE PRIVACITAT ÚS I TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 
L'informem que les dades de caràcter personal que puguin proporcionar-se, a través d'aquest lloc web, així com els que pogués facilitar en el futur en el marc de la seva relació jurídica amb aquesta entitat, seran incorporades a la nostra base de dades. S'informa sobre els següents extrems relatius a la protecció de dades: Responsable del tractament: Som responsables de les dades recollides en el formulari corresponent Necessitat del tractament: La comunicació de les seves dades mitjançant el formulari corresponent és obligatòria per poder contactar. Finalitats del tractament i legitimació del tractament: • Gestionar, administrar, prestar-li els serveis o facilitar-li els productes que sol·liciti i, si escau, per al compliment i execució dels contractes que pogués celebrar, conèixer millor els seus gustos, adequar els serveis a les seves preferències. • Enviar-, per correu postal, correu electrònic i altres mitjans de comunicació electrònica equivalent, comunicacions comercials i publicitàries sobre els nostres productes i / o serveis. destinataris Vam contractar amb alguna entitat que presten serveis com els de manteniment i hosting, a través de contractes d'encàrrec del tractament per donar suport a les finalitats de tractament indicats. Termini de conservació de dades Conservarem les seves dades mentre es mantingui el tractament i no sol·liciti la supressió dels mateixos. drets Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, oposició, portabilitat i dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, mitjançant comunicació escrita al domicili indicat en l'avís legal ia revocar el seu consentiment sense efectes retroactius o oposar-se a la recepció de comunicacions comercials publicitàries per email i altres mitjans de comunicació electrònica equivalent, enviant ia presentar una reclamació davant l'Autoritat de control, a Espanya, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Modificació de la política de privacitat Reservat el dret a modificar la seva Política de Privadesa, d'acord al seu propi criteri, o motivat per un canvi doctrinal de l'Autoritat competent en Protecció de Dades, legislatiu o jurisprudencial. Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada, abans de la seva efectiva aplicació. L'ús de la web després d'aquests canvis, implicarà l'acceptació d'aquests. legislació aplicable Qualsevol controvèrsia que es derivi de l'ús d'aquest site, serà regida, interpretada i sotmesa d'acord amb les lleis d'Espanya.